TANI VE TEDAVİ

Kurumumuzda deneyimli ekibimiz tarafından ayrıntılı bir psikiyatrik muayene ve psikolojik değerlendirme yapılmaktadır. Kliniğimizde sorunun net olarak tespitiyle birlikte, problemin çözümüne yönelik uygulanan tedaviler şunlardır:

• Farmakolojik Tedavi
• Bireysel Psikoterapi
• Grup Terapisi
• Oyun Terapisi
• Konuşma Terapisi
• Özel Bireysel Eğitim
• Aile Terapisi
• Sanat Terapisi

 

Kliniğimizde uygulanan testlerden bazıları:
Zeka Testleri:

 

• WISC-R
• Stanford Binet Testi
• DENVER Gelişimsel Tarama Envanteri
• Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)
• Catell Testi
• Porteus Labirentleri Testi
• Alexander Pratik Yetenek Testi
• Bayley Gelişim Ölçeği
• FROSTİG Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Gessel Testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
1

Dikkat Testleri :

• Stroop Test
• CPT (Sürekli performans Testi)
• WCST
• Sayı Menzili
3

Bellek Testleri :

• Benton Görsel Bellek Testi
• California Sözel Öğrenme Testi-Çocuk Versiyonu
• Rey-Osterrieth Şekil Kopyalama Testi

4

Kişilik Testleri

• Rorschach Testi
• Çocuklar İçin Algı Testi (CAT)
• Tematik Algı Testi (TAT)
• Luisa Düss
• MMPI
• Peabody Resim Kelime Testi
• Beier Cümle Tamamlama Testi
• Goodenough-Harris İnsan Resmi Çizme Testi
• 16 PF Kişilik Envanteri
5