Okulda Dikkat Eksikliği Tedavisi

dikkateksikligiEğer çocuğunuz Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu için ilaç tedavisi görüyorsa, öğretmenler ve okuldaki diğer görevliler:

 • İlaç tedavisinin sınıf içi davranışlar ve performans üzerindeki etkilerini gözlemlemeli (özellikle de tedavi başlangıcında),
 • Eğer gerekliyse, okulda çocuğun ilaçlarını almasını sağlamalı,
 • Reçeteli ilaçlar, sokakta satılan ilaçlar ve kötüye kullanılan ilaçlar hakkında eğitilmelidirler.

Eğer çocuğunuz ilaç tedavisine başlıyorsa ya da ilacını değiştiriyorsa, konuyu görüşmek için öğretmenle mutlaka buluşun. Çocuğunuzun eğitim aldığı okul, ilaç kullanımı hakkında özel politikalara sahip olabilir ve doldurup imzalamanız gereken formlar olabilir.

İlaç tedavisinin etkisini okulda gözlemlemek

Doktorların en iyi ilaç tedavisini ve belirli bir kişi için en uygun dozu tahmin etmelerinin herhangi bir yolu yoktur. Bu yüzden, tedavi başlangıcında çocuğun ilaç tedavisine verdiği karşılığın izlenmesi önemlidir. Öğretmenler bu konuda önemli bir rol oynarlar; çünkü onlar:

 • Çocuğu, ilaç beyinde aktiflik gösterirken, gün boyunca gözlemleyebilirler,
 • İlacın etkilerini ve söz konusu etkilerin ne kadar devam ettiklerini raporlayabilirler.

Daha küçük yaştaki çocuklar için bu çok önemlidir. Çünkü küçük yaştaki çocuklar, ilacın gün içindeki etkilerini hatırlayamayabilir, tanımlayamayabilir ya da değerlendiremeyebilirler. Sizin sahip olduğunuz ve çocuğunuzun öğretmeninden alabileceğiniz bilgilerle doktorunuz, çocuğunuz için en iyi ilacı ve dozu belirleyebilir.

İlaç tedavisi denemesi

Bir çocuk üzerinde ilaç tedavisi başlatılacaksa, birçok doktor ilaç tedavisi denemesini faydalı bulur. Bir ilaç tedavisi denemesinde çocuğa plasebo (şekerleme) ya da çeşitli dozlar ve özelliklerde ilaç verilir. Aile, öğretmen ya da çocuk, herhangi bir gün ilaç mı yoksa plasebo mu verildiğini bilmezler. Böylece çocuğun durumu, tarafsız bir şekilde gözlemlenebilir. Çocuğun ilaç aldığını düşünmek, ön yargılara sebep olmaz.

Sizin de izninizle doktorunuz, çocuğunuzun öğretmeninden, aşağıdaki konularda günlük ve haftalık değerlendirme yapmasını isteyebilir:

 • Çocuğunuzun davranışları
 • Çocuğunuzun akademik performansı
 • Herhangi bir yan etki

Doktor, öğretmenden alacağı söz konusu bilgileri, farklı ilaç tedavileri ve dozajlarla karşılaştırarak, şu konularda bir kanıya varabilir:

 • İlaç tedavisinin yardımcı olup olmadığı
 • Herhangi bir yan etki olup olmadığı
 • İlaç tedavisi faydalı olsa bile hangi problemlerin görülmeye devam ettiği

DEHB’li öğrencilerin devam eden gözlemlenme süreçleri

Doktorunuz çocuğunuz için en iyi ilaca ve doza karar verdiğinde, çocuğunuzun öğretmeninin, çocuğunuzun tedaviye nasıl karşılık verdiğini gözlemliyor olması önemlidir. Çocuğunuzun öğretmeni, şu konularda bilgi verebilir:

 • Çocuğunuzun davranışsal belirtilerinin nasıl iyi yönetildikleri
 • Çocuğunuzun ne kadar iş tamamladığı
 • Çocuğunuzun iş tamamlama konusunda ne kadar iyi olduğu
 • Çocuğunuzun okuldaki diğer çocuklarla ve yetişkinlerle olan ilişkileri

Bu bilgiler, doktorun, ilaç tedavisinin çocuğunuz için ne derece faydalı olduğunu görmesine imkan verir ve çocuğunuzun okuldaki başarısını sağlama aldığınızdan emin olmanızı sağlar.

Okulda ilaç vermek7

Eğer çocuğunuz kısa etkili ilaç tedavisi görüyorsa, okulda bir doz alması gerekebilir. Birçok okul ve okul yönetimi, ilaç kullanımının güvenli ve düzenli bir şekilde ele alındığından emin olmak adına bazı politikalara sahiptirler. Muhtemelen bir izin formu imzalamanız gerekecektir. Ek olarak, çocuğunuzun doktoru tarafından verilecek imzalı bir belgeye de ihtiyacınız olabilir.

Okulun şunları bilmesi lazım:

 • Çocuğunuzun almakta olduğu ilacın adı
 • İlacın verileceği saat
 • Verilecek ilaç miktarı (doz ya da hap adedi)
 • Çocuğun ilacı alma sebebi
 • Kaçırılan bir dozun etkisi
 • Acil durumda aranacak kişi bilgisi
 • Çocuğunuzun doktorunun adı ve telefon numarası
 • Diğer ekstra bilgiler

Sizin şunları bilmeniz gerekiyor:

 • İlaçları okula nasıl ulaştıracağınız (çocuğunuz DEHB tedavisi için verilen ilaçları evden okula ya da okuldan eve taşımamalıdır)
 • Çocuğunuza ilaçlarını kimin vereceği (yetkili bir kişi gözetiminde olmadığı durumlarda çocuğunuzun ilacını kendi başına almasına izin verilmemeli)
 • Belirlenen yetkili kişinin yokluğunda uygulanacak yedek bir plan

Okulun şunlara sahip olması gerekir:

 • İlacı saklamak için güvenli, kilitli bir yer
 • Okulda tutulan ilaçların takibini yapmak adına bir yol
 • Verilen ilaçların miktarını, veriliş tarihlerini ve saatlerini, ilacı veren kişinin ad ve soyadıyla birlikte gösteren bir kayıt defteri/dosyası

Okulda reçeteli ilaçlar ve ilaçların kötüye kullanımları

DEHB için verilen uyarıcı ilaçlar, reçetesiz kullanıldıklarında “kafa yapabilirler”. Okul yönetimi, reçeteli ilaçların yanlış ve kötüye kullanımlarının risklerinin bilincinde olmalıdır. Bu grup içerisinde öğretmenleri, idarecileri, okul hemşirelerini ve okul psikologlarını sayabiliriz.

Okul personeli, DEHB’li öğrencilerin, ilaçlarını satmaları ya da vermeleri konularında tehdit edilip edilmediklerinin ya da bu konuda sıkıştırılıp sıkıştırılmadıklarının gözlemlenmesine yardımcı olabilirler.

Uzm. Dr. Gökçe Küçükyazıcı
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

Çocuk ve Genç
Psikolojik Danışmanlık ve Psikiyatri Merkezi

Ataşehir – İstanbul, Türkiye
Adres: Barbaros Mahallesi Ihlamur Sok. Ağaoğlu My Prestige Binası No:31-32 Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0 216 6881474

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.